Vår historia

För 20 år sedan byggdes den första Pullerten.

Den första modellen av PULLERT tillverkades år 2000 i Järvsö, Hälsingland, av Tomas Arvidsson (nu mera Björs). Det var på grund av vännen Ingemar Perssons förslag, på att göra en träningsvagn för hästar, som han började ta fram vagnen som senare kom att bli PULLERT. Tomas besökte även Gunnar Melander för att kolla på en bromsad vagn han hade byggt för att träna sina hästar i, som hade en hydraulisk mätare. Det är den hydrauliska mätaren som ligger till grund för mätsystemet på dagens Pullert.

I början förändrades och utvecklades vagnen mycket, och av de första modellerna är ingen den andra lik. De gemensamma nämnarna var dock att den skulle ha bromsar för att kunna styrketräna hästarna, samtidigt som man skulle slippa krånglet med att till exempel kroka på och av hjul som hästen fick släpa på, och sedan skulle det finnas möjlighet att ta med en till häst på släp bakom för motionering. Dessutom var skakarna ”rekade” som på de gamla timmerslädar som förut användes i skogen, detta var för att öka komforten för hästen. Selen skulle då också vara en loksele för att hästen skulle få bästa möjlighet att arbeta på ett bra sätt.

Efter att ha byggt ett antal olika modeller kom han fram till den modell som sedan under många år blev känd som Pullert. Dock tyckte Tomas själv inte att vagnen var tillräckligt bra, och den var dessutom väldigt svår och tidskrävande att bygga på rätt sätt. Därför började han utveckla en ny vagn, varav den första prototypen provades på dotterns ponny. Efter en rad justeringar och förbättringar blev det den vagn han i dag riktar in sig på att sälja, då han själv anser att den uppfyller högre krav än den äldre modellen gjorde.

Men de likheter han hela tiden bevarade under dom första årens utveckling finns självklart med i dag, det är dessa likheter som är vagnens främsta fördelar. Det är en effektiv träningsvagn som används av många framgångsrika tränare både i och utanför Sverige. En stor fördel med vagnen är att den möjliggör effektiv träning då underlaget inte är på topp, den är bra vid rehabilitering av skador och den hjälper dessutom på ett effektivt och skonsamt sätt både varm- och kallblod att bygga bra muskler.